Models 3D

 • Models 3D verticals de parets per a localitzar nius rapinyaires.
 • Fotogrametria de boscos: estructura forestal i de matollars

Etiquetes: 3DModels

Forestal

 • Incendis
  • Identificació de pins en zones cremades
  • Severitat d’incendis forestals
  • Patrons de cendres
  • Cigarres i gestió post-incendi
  • Vol cremes controlades – Canvi cobertura de
   biomassa
 • Decaiment
  • Defoliació estricta
  • Defoliació amb satèllit i ciència ciutadana
 • Lidar
 • Creixement amb dendrocronologia
 • Creixement vegetació línies alta tensió
 • Estructura i cobertura de matollars
 • Identificació d’arbres i quantificació de biomassa
  amb fotogrametria
 • Seguiment de la Sanitat Forestal a Catalunya

Etiquetes: forests, fire, defoliation

Fauna

Etiquetes: wildlife, seabirds, nests, processionary

Hàbitats no forestals

 • Estructura de canyissars
 • Danys als conreus d’arròs per la polla blava
 • Plantes Aromàtiques i Medicinals: quantificació de recursos
 • Identificació i quantificació de guarets als secans

Etiquetes: crops, grasslands, fallows, restoration,soils

Ciència Ciutadana

Etiquetes: citizenscience