Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

La missió del CTFC és contribuir a la modernització i a la competitivitat del sector forestal, al desenvolupament rural i la gestió sostenible del medi natural, per mitjà de la recerca, la transferència de tecnologia i el coneixement a la societat amb l’ànim d’esdevenir un centre de referència en l’àmbit nacional i internacional.