Models 3D

 • Models 3D verticals de parets per a localitzar nius rapinyaires.
 • Fotogrametria de boscos: estructura forestal i de matollars

Etiquetes: 3DModels


Forestal

 • Incendis:
  • Identificació de pins en zones cremades
  • Severitat d’incendis forestals
  • Patrons de cendres
  • Cigarres i gestió post-incendi
  • Vol cremes controlades – Canvi cobertura de
   biomassa
 • Decaiment
  • Defoliació estricta
  • Defoliació amb satèllit i ciència ciutadana
 • Lidar
 • Creixement amb dendrocronologia
 • Creixement vegetació línies alta tensió
 • Estructura i cobertura de matollars
 • Identificació d’arbres i quantificació de biomassa
  amb fotogrametria

Etiquetes: forests, fire, defoliation


Fauna

 • Seguiment i quantificació d’ocells aquàtics
 • Localització de nius d’agró Roig a canyissars dels
  Aiguamolls de l’Emporda
 • Localització d’esparver cendrós a camps de cereal
 • Caracterització de l’hàbitat de la gralla
 • Quantificació de nius de processionària

Etiquetes: wildlife, seabirds, nests, processionary


Hàbitats no forestals

 • Estructura de canyissars
 • Danys als conreus d’arròs per la polla blava
 • Plantes Aromàtiques i Medicinals: quantificació de recursos
 • Identificació i quantificació de guarets als secans

Etiquetes: crops, grasslands, fallows, restoration,soils


Ciència Ciutadana

Etiquetes: citizenscience